På vandring gjennom livet

Dette er et kurstilbud til deg som vil være leder på korsommerskolen på Mjuklia, og til deg som vil kombinere pilegrimsvandring og ledertrening. På vandringen får du forberede deg på lederoppgavene i korsommerskolen gjennom tidebønner, vandring, filosofisk samtale, undervisning og aktiviteter.

Les mer »

Formål

Ung kirkesang har som formål å bevare og fornye kirkesangen og arbeide for at barn og unge får opplæring i sang, kirkemusikk og liturgi. 

Ung kirkesang skal drive trosopplæring, voksenopplæring og studiearbeid.