Komponistkonkurransen ”Småbarnssang som trosopplæring” er avholdt.

 

I alt kom det inn 112 sanger til konkurransen. 21 sanger er blitt trukket ut som vinnere. Det skal utvikles forslag til metodikk, og sangene vil først bli tilgjengelige for salg mot slutten av 2014. Takk til alle som har deltatt i konkurransen!
Konkurransen er et ledd i et treårig trosopplæringsprosjekt støttet av Størst av alt.