Bestillingsverk om Jesu liv

til den 20. korsommerskolen i Kristiansand 2015

Vi feirer den 20. korsommerskolen i Lund kirke i Kristiansand med et nytt bestillingsverk av Johan Varen Ugland!

Ung kirkesang har fått 75 000 kroner fra Norsk kulturråd til komponisthonorar. Bestillingsverket skal være til korsangerne som er med på korsommerskolen. Johan Varen Ugland har inntil sommeren 2014 vært kantor i Lund kirke, og det var han som første gang inviterte til korsommerskole i Lund! Johan har laget flere verk for Ung kirkesang som er utgitt på Kirkesangforlaget og som brukes flittig rundt om i våre kor, bl.a. ”Barn i Guds tid” og ”Aftenbønn for syngende barn”.

Nå skal han lage et korverk som skal urframføres på konserten i Lund kirke fredag 7. august. Verket skal passe for korene som deltar på korsommerskolen og også kunne tilpasses lokale kor. Johan vil lage et verk der tematikken er rundt sentrale hendelser i Jesu liv. Vi kan vente oss korsang, kanskje noen solopartier og trolig noe regi. Korverket vil være en del av repertoaret og konserten på korsommerskolen, og det skal utgis på Kirkesangforlaget.