Sang er for alle!

 

Frå Flandern har vi fått ein inspirasjonsguide “Singing belongs to everyone” Vi har lagt den engelske varianten på når nettside. For interesserte er det også tilgjengelege versjonar for nedlasting på nederlansk, fransk og tysk på nettsida til koor&stem:  www.koorenstem.be/singing-belongs-to-everyone

For å lese inspirasjonsguiden, klikk her...