Bilder fra Jesu liv

 

Johan Varen Uglands bestillingsverk ble urfremført på den 20. korsommerkolen på Lund den 7. august. Verket var bestilt til deltakerne på korsommerskolen og var flott tilpasset de unge korsangerne både i tekst og musikk, unisont og i SABaryton-arrangement. Sangen ble vakkert ledsaget av orgel, klaver, fløyte og resitasjon. Komponisten var selv resitatør under urframføringen!

Verket varer ca 30 minutter, og det kan også deles opp og bildene framføres hver for seg:

Forventningen om Jesus, Jesu fødsel, Jesu dåp, Jesus og Bartimeus, Jesus og forbryterne, Jesus og Maria Magdalena ved graven, Jesu himmelfart.

Korstemmer, partitur og instrumentstemmer finnes i nettbutikken. Et velegnet verk for et samarbeid mellom menighetens barnekor og kirkekor!