Aktivitetsmidler for kor

- Konsertstøtte: 15. september 2015

- Produksjons- og driftsstøtte : 15. oktober 2015

 

Alle kor kan søke på disse tilskuddsordningene. 

Midlene er gitt av Kulturdepartementet over post 78, og det er avsatt 7,3 millioner kroner i 2015, der 2,4 millioner er øremerket Produksjons- og driftsstøtte for kor og resten tildeles konserter der kor samarbeider med profesjonelle.

Om Produksjons- og driftsstøtte

Formålet med denne nye ordningen er å gi kor og vokalensembler på et særlig høyt kunstnerisk nivå bedre betingelser for drift, produksjon og formidling. Støtten vil gis til ett års drift, altså denne gang for 2016. Merk at det i år er nye krav til innsending av innspilt musikk og vedlegg (maksimalt 3 verk i mp3-format, dokumenter kan sendes per e-post). Utvalget som behandler søknadene er det samme som i fjor.

Om Konsertstøtte

Ordningen har som formål å stimulere til musikalsk utvikling og økt kvalitet i det lokale korlivet, øke samarbeidet mellom kor og profesjonelle aktører og gi publikum gode og varierte konsertopplevelser. Utvalget denne høsten er ennå ikke bestemt, men etter planen er det Norges kirkesangforbund som skal oppnevne et musikkfaglig medlem denne gang.

Finn mer informasjon her...