Dirigentopplæring for korsangere

Høsten byr på flere muligheter for dirigentopplæring for korsangere

 

Dirigentkurs kantorileder:

Fredrikstad 9. – 11. oktober, kantorileder 1 – 3

Fjaler i Sunnfjord 16. – 18. oktober, kantorileder 1a

Mosjøen 23. – 25. oktober, kantorileder 1 – 4

Ung dirigent

Kurs for de som er ferdig med kantorileder el har tilsvarende kompetanse,

max 10 plasser, søknadsfrist 15. september.

1. Fredrikstad 9. – 11. oktober

2. Oslo 13. – 15. november

3. Bø i Telemark 22. – 24. januar 2016

For å se felles brosjyre for kursene, klikk her...