Når arbeidet er eit kall – eller når det er det for nokon du arbeidar saman med.

 

Helle Hein har forska på folk med lang profesjonsutdanning, og presenterer i boka ”Primadonnaledelse” eit begrepsapparat som gjer det mogeleg å snakke om kva som skal til for å lukkast i arbeidet – og derigjemmom hente motivasjon til nye oppgåver.  Dei fleste er pragmatiske og finn motivasjon i velgjort arbeid. Men for primadonnaer og prestasjonstripperar er det ikkje så enkelt, da er ikkje ”godt nok” tilstrekkeleg.   Boka er skriven på eit lettfatteleg dansk, og presenterer mange eksempel frå Helle Heins erfaringar i Det kongelege teater og Rikshospitalet i København, der ho har studert relasjonane mellom menneske og arbeid.  Les meir på hellehein.dk.

Boken er å få kjøpt i vår nettbutikk. For lenke, klikk her...

 

 

 

 

 

 

Ung kirkesang

Ung kirkesang er ein organisasjon av, for og med korsongarar i barne- og ungdomskor knytt til menigheter i heile landet, frå Lista og Lindesnes i sør til Kirkenes i nord. Ung kirkesang har ca. 8000 betalende medlemmer i 330 kor over heile landet.

Ressurser

No tweets found.

Kontakt oss

  • Ung kirkesang
    Konsul Wilds vei 1
    4621 Kristiansand
  • Kontonummer: 3202.20.28080
  • Tlf: 37 27 18 17

Kopirett © 2013 Ung Kirkesang | Utvikling og hosting Infonett Røros AS