Norbusang Dirigent studietur

 

På Norbusang 2017 vil det være en egen studietur for dirigenter som ønsker å besøke festivalen, med eller uten eget kor. På studieturen vil dirigentene oppleve alle workshopene på festivalen og møte instruktørene, i tillegg legges det opp til et program hvor deltagerne får utveksle erfaringer med hverandre. Det vil også bli seminarer hvor ulike personer forteller om sitt arbeid med barne- og ungdomskor og en ekskursjon hvor deltagerne får oppleve kultur også utenfor Norbusang-festivalen.

For å lese mer, klikk her...