Landsmøte 2017

Ung kirkesang held landsmøte i Tønsberg 21.-23. april 2017. (bildet er frå landsmøtet 2015). Stiftsforbunda sender delegatar til landsmøtet, frå 2 til 6 delegatar frå kvart stiftsforbund. I tillegg kan det vere med observatørar.  Påmeldingsfristen til landsmøtet er 1. mars.  Vil du vere delegat eller observatør - kontakt stiftsforbundet ditt og meld deg til teneste.  

Invitasjonsbrosjyre finn du her...