Videreutdanning i barnekorledelse – spørreundersøkelse

Koralliansen er i dialog med Norges Musikkhøgskole om en videreutdanning i barnekorledelse. Vi har i fellesskap et behov for å kartlegge hva som er reelle ønsker og behov blant korledere. I den forbindelse har vi laget en spørreundersøkelse. Vi håper så mange som mulig som synes dette er relevant kan ta seg tid til å svare slik at vi best mulig kan legge til rette for det som er ønskelig. Spørreundersøkelsen tar ca 10 minutter. Svarfrist 7. mai.

For å svare på undersøkelsen, klikk her...