Utlysning barnekordirigent

Slettebakken Barne- og ungdomskor søker dirigent

Slettebakken menighet har sang- og kortilbud for alle aldre. For barn og ungdom har vi følgende grupper:

-        Babysang: 0-1 år

-        Knøttesang: 1-5 år  

-        Aspirantkor: 5-9 år   

-        Barnekor/ungdomskor: 9 år (3. klassetrinn) og oppover               

-        Kreating (Ten-Sing): 14 år (ungdomskolen) og oppover

Vi søker med dette dirigent for skoleåret 2017/2018 i 10 % stilling til barne/ungdomskoret. Dirigenten skal sammen med menighetens kantor være med å bygge opp og lede kortilbudet for aldersgruppen fra 9 år og oppover.

Koret har sitt hjem i menigheten og følger et ‘årshjul’ med en del faste prosjekter knyttet til menighetens gudstjenenesteliv, institusjonsbesøk, konserter, korturer m.m. Dirigenten må bl.a. regne med tilstedeværelse ved 3-4 gudstjenester pr semester.

Barnekoret øver fast hver tirsdag etter skoletid kl 14.30-15.30.

Koret er forankret i kirkemusikalsk tradisjon, er en del av menighetens ‘korfamilie’ og søker ha et bredt anlagt repertoar. Målbevisst arbeid med stemmebruk og notekunnskap er ønskelig. Koret står tilsluttet organisasjonen ‘Ung kirkesang’.

Et overordnet ansvar for koret ligger hos menighetens kantor som også vil være korets faste akkompagnatør. Dirigenten står for den pedagogiske og musikalske ledelse av koret og samarbeider med kantor om repertoarvalg, semesterplaner m.m.

Barnekoret har sammen med Knøttesang og Aspirantkor et felles styre sammensatt av foreldre og musikalske ledere.

Vi søker en medarbeider med musikkfaglig/sangpedagogisk bakgrunn og med dokumenterbar dirigenterfaring knyttet til barnekor, evt tilfredsstillende realkompetanse. Kjennskap til kirkelig barnekorarbeid vil bli vektlagt, samt personlig egnethet. Det vil bli innkalt til intervju.

Lønn etter avtale iht utdanning og praksis.

Søknadsfrist: 1. august 2017

For mer info: Kontakt kantor Kåre Rivenes kr282@kirken.no, mob. 926 55 128

Slettebakken menighet sin hjemmeside: http://www.slettebakken-kirke.no