Velkommen til Ung kyrkjesong i Bjørgvin sin side!
Her vil du finne info om hva som skjer i lokalforbundet ditt, bilder og minner fra tidligere arrangement.

Styret:

 • Leder: Hallgeir Øgaard
 • Kasserer: Anne Lise Misje
 • Styret:
  Mark Taylor
  Nadia Alvheim
  Gunnar Hageberg
  Anne Baggegard
  Ingrid Utbjoe
  Marthe Førsvoll Gjøvåg
  Silje Strand Blichfeldt

UKB er medlem i Norsk Musikkråd, Hordaland. Hva som skjer der av kurs og aktiviteteter,kan du finne på
Hordaland Musikkråd. UKB er og medlem i Hordaland Barne og Ungdomsråd, se www.hbur.no

Kontonummer til Ung kirkesang Bjørgvin: 3624.62.92439