KORKONFIRMANTER
 
 
Ung kirkesang har fått trosopplæringsmidler fra Kirkerådet til å gjennomføre prosjektet ”Korkonfirmanter”. Målet er å synliggjøre hvordan en kan tilrettelegge for samarbeid mellom kontinuerlig korarbeid og konfirmantarbeid. Ung kirkesang har ansvar for å lede, planlegge og utvikle prosjektet i samarbeid med Glemmen menighet i Fredrikstad. Korkonfirmantene vil få tilbud om å delta i Ungdomskantoriet, et kor for ungdom mellom 14 og 18 år. De vil delta på øvelser, opptredener og gudstjenester med koret. I tillegg skal de få undervisning av kapellan og kateket i etterkant av enkelte korøvelser. Skoleåret 2018/2019 planlegges og forberedes prosjektet som så gjennomføres skoleåret 2019/2020. I etterkant av prosjektet skal det utvikles materiell og kurs som vil være tilgjengelig høst/vinter 2020. Randi Clausen Aarflot har ansvar for å lede prosjektet.