Laget ditt kan få moms-kompensasjon. 

Søknadsfrist 13.juni 2020.

Alle lag i Ung kirkesang kan nå levere søknad, via Ung kirkesang, om å få kompensert mva -kostnader etter forenkla modell.  Det betyr at det blir søkt på bakgrunn av samla driftskostnader.  En forutsetning er at regneskapet er revidert og er  godkjent av årsmøte (eller annet kompetent organ)  Med andre ord: Her må organisasjonsarbeidet være i orden.  Landsstyret har også vedtatt at bare kor som har alt i orden når det gjeld rapportering for 2019 kan søke (men det har nesten alle korene, og det skulle gå greit for alle å komme i havn med dette til søknadsfristen 13.juni).
 
Alle som søker MVA-kompensasjon må være registrert i Frivillighetsregisteret.
For å registrere seg i Frivillighetsregisteret trenger koret org.nr. Hvis dere trenger hjelp til å registrere laget i Brønnøysundregisteret så ta kontakt med Nils Hidle.
For å registrere i Frivillighetsregisteret, klikk her...
 
Hvis du vil lese hele forskriften om MVA-kompensasjon, klikk her...
 
Det er laget et enkelt søknadsskjema, her ligger word format og pdf format av skjemaet.

Søknadsskjemaet skal fylles ut, skrives ut og signeres. Send så vedlagt det reviderte regneskapet, sammen med revisorattest enten på e-post: per.ivar@sang.no