Komponistkonkurranse 2020

 

I høve 25-års jubileet for etableringa av Ung kirkesang blir det invitert til komponistkonkurranse. Vinnarverka vil bli nytta på korsommarskulen i
Kristiansand i 2021.

Følgjande rettningslinjer gjeld:
Det kan leverast bidrag i to kategoriar: a) for ungdomskor 10–18 år SAB,
eller b) for barnekor 6–12 år, unisont eller SS. For begge kategoriar: kor og piano eller orgel. (Verk med inntil 2 andre fritt valte instrument blir også vurderte).
Durata: inntil 4 minutt.

Berre nyskrivne (upubliserte verk) med avklarte tekstrettar eller bibeltekst som kan publiserast av Ung kirkesangs forlag – Kirkesangforlaget, er aktuelle.
Det kan premierast inntil 3 verk: 1. kr 10.000, 2. kr 7.000 og 3. kr 3000.

Innsendte bidrag blir anonymiserte og vurdert for premiering og publisering av styret i Kirkesangforlaget. Spørsmål til Nils Hidle, 37271817.
Innsendingsfrist: 1. september 2020: Til Landsekretariatet i Ung kirkesang, Konsul Wilds veg 1, 4621 Kristiansand, e-post: nils@sang.no