logo.png

Aktivitetsmidlene er fordelt på to ulike støtteordninger: Konsertstøtte og Produksjons- og driftsstøtte til kor.

For å lese mer om støtteordningene, klikk her...