a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Bønn, klage og tillit

Alt blir så trygt når bare du holder i hendene mine

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 135, 3,4-6

Så vara meg med di sterke hand

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 114, 4.1

Til deg min tanke eg vender

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 114, 1.4

Jeg tar min tilflukt, min tilflukt til deg

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 140, omkved

Fri og frels meg i di rettferd

Salmenr og vers

S97 nr. 190, 1.3

Deg, Herre, vil jeg prise

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 174, 1.7

Nå la oss takke Gud med hjerte, munn og hender

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 101, 1.1

Hans herlighet å prise

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 103, 1.2

Din godhet, kraft og ære

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 103, 8.4

Pris vår Gud og Herre stor

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 104, 1.1

Redd meg og fri meg ut ved din rettferd

Salmenr og vers

S97 nr. 191, 1.3