a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Dåps og misjonsbefaling, Kristi Himmelfart

Det var den dag eg døyptest

Salmenr og vers

Barnesaslmeboka 223, 3.3

Den dagen eg døyptest

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 313, 1.3

Barnet får del i Guds rike

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 314, 3.3

Det skjer et under i dåpen

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 314, 4.1/S97 nr. 093, 4.1

Du ble døpt i vann og Ånden

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 137, 3.1

Du ble døpt til liv med Gud

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 137, 3.2

Her tok du oss i dåpen til dine barn en gang

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 287, 2.1

Du kalte oss til kirken

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 287, 1.1

De små barna døpes der

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 315, 1.2

Jeg hører Jesus til

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 316, 3.4

Opp for til Guds høgre hand

Salmenr og vers

Barnesalmeboka003, 4.4

Og kommer til oss snart igjen

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 278, 3.7

Dine løftes-ord ved døpefonten

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 317, 5.2

Ble vi båret til dåpen

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 328, 2.1

Eg har fått all makt i himmelen og på jorda

Salmenr og vers

Kirkesangforlaget: Ung3, Gå difor ut!

I min dåp

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 095, 2.3

Han komme til oss igjen

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 243, 6.4

Blå var himlen han steg til

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 243, 6.1

Alltid høre Jesus til

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 172, 1.2

Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 151, 1.1

Han har gitt oss kallet

Salmenr og vers

Barnealmeboka 152, 1.2

Døpte meg i sitt navn

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 123, 1.3

Til himlen fer

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 219, 7.2

Gå med ordet ditt ut i all verden

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 155, 3.1

Stå som vitner om Jesus bestandig

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 155, 1.1

Meg er gitt all makt i himmel og på jord

Salmenr og vers

Kirkesangforlaget: Himmelriket ligner et sennepsfrø, Meg er gitt all makt

Meg er gitt all makt i himmel og på jord

Salmenr og vers

Kirkesangforlaget: Meg er gitt all makt, Meg er gitt all makt

Du til dåpen lot meg kalle

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 178, 2.1

Før oss gikk han til Gud

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 199, 3.4

Gå og gjør som han har sagt

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 157, 1.8

Bring Guds ord til hele verden!

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 157, 3.7

Vi vil vitne om din frelse

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 157, 2.5

Se, jeg vil bære ditt budskap

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 158, omkved

Nu kan i din dåp

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 319, 2.6

Den dagen du ble døpt

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 275, 4.4

Send mange med ditt bud

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 161, 4.2

Til vår gjerning går vi ut

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 183, omkved