a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Den vesle bibelen

For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den eneste

Salmenr og vers

Kirkesangforlaget: Himmelriket ligner et sennepsfrø, Den lille bibel

Frå Gud Fader kom han her

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 003, 4.1

For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn

Salmenr og vers

Kirkesangforlaget: Ung3, For så høyt har Gud elsket verden

For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den eneste

Salmenr og vers

Kirkesangforlaget: Himmelriket ligner et sennepsfrø, For så høyt har Gud elsket verden

For å gi oss himlens rike

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 306, 2.4

Jesus er Guds Sønn

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 306, 2.1

Du har det ord som gir evig liv

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 141, 3.3

Og døden finnes ikke mer

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 082, 6.5

Og gi oss evig lys og fred

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 082, 7.5

Sin sønn han sende vil

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 030, 3.2

For han sendte Jesus som vår storebror

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 128, 2.3

Takk, Gud, som har din Sønn oss sendt

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 006, 1.4

Din Sønn er blitt vår bror og neste

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 106, 3.3

Guds Sønn som ble vår bror

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 161, 3.2

Til ham som gav oss Jesus

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 050, 1.3

Du sjølv er gåva Gud oss gav

Salmenr og vers

S97 nr. 108, 2.1