a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Fadervår

Med et Fadervår i pakt

Salmenr og vers

Barnesalmeboka162, 2.3

Alt står i Guds faderhånd

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 110, 1.1

Hva han vil, det gjør hans ånd

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 110, 1.2

Gud gi oss daglig føde

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 276, 4.3

Din vilje vil eg gjera, lær meg ditt ord og bod

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 164, 1.3-4

Til deg min tanke eg vender

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 114, 1.4

Gud er alene som råder over himmelen og jorden

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 244, 1

Og vår Bibel kan fortelle om den makt vår Herre har

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 225, 3.7-8

La din vilje skje på jorden som i himmelen.

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 309, 1.5

La ditt navn holdes hellig

Salmenr og vers

Barneslameboka 309, 1.3

For riket er ditt

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 309, 1.10

La ditt rike komme

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 309, 1.4

Led oss ikke inn i fristelse

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 309, 1.8

Forlat oss vår skyld, som vi óg forlater våre skyldnere

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 309, 1.7

Gi oss i dag vårt daglige brød.

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 309, 1.6

Men frels oss fra det onde

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 309, 1.9

Amen

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 309, 1.12

Og makten og æren i evighet

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 309, 1.11

Fader vår (hele bønnen) S97 nr. 170

Salmenr og vers

S97 nr 170

Fader vår (hele bønnen) S97 nr.166

Salmenr og vers

S97 nr.166

Fader vår (hele bønnen) S97 nr.167

Salmenr og vers

S97 nr.167

Fader vår (hele bønnen) S97 nr.168

Salmenr og vers

S97 nr.168

Fader vår (hele bønnen) S97 nr.169

Salmenr og vers

S97 nr.169

La din vilje skje

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 310, 1.3

La ditt rike komme

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 310, 1.3

Gi oss daglig mat

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 310, 2.1

Mett hver sulten munn på denne jord

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 310, 2.2

Når det onde frister oss, må du vise oss en annen vei

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 310, 3.1-2

Du er hellig

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 310, 1.2

Du som er i himmelen!

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 309, 1.2

Du som er i himmelen!

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 310, 1.1

Tilgi våre synder

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 310, 2.3

vi kan se din makt

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 310, 1.2

Fader vår

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 309, 1.1

Fader vår

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 310, 1.1

Fader vår (hele bønnen)

Salmenr og vers

Kirkesangforlaget: Meg er gitt all makt, Fadervår

Fader vår (hele bønnen) (S97)

Salmenr og vers

S97 nr. 165

For de gaver som du gir, takker vi deg, Gud

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 251, 2.1-2

Viser hvor stor makt han har

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 306, 1.6

Fekk av Herrens hand vår mat

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 252, 2.2

Alt er i din makt, min Gud

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 216, 1.3

Gud, lær meg å gi hva du vil ha

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 168, 2.1-2

Med all vår anger, vi kommer til deg

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 289, 6.1

Med våre synde vi kommer til deg

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 289, 5.1

Men opp skal rinne, som solen skinne, Guds rike

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 092, 3.5-7

Herre Gud, ditt dyre navn og ære

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 092, 1.1

Herre, din jord bærer mat nok for alle

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 253, 1.1

Alt giv du føda

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 094, 2.5

Til alle stader når ditt store rike

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 094, 1.3-4

Så får vi mat i Jesu navn

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 254, 1.4

For daglig brød

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 254, 2.3

Be deg om å tilgi meg

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 296, 1.1

Tilgi at vi synder mot deg

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 297, 2.1

bed så Fadervåret

Salmenr og vers

Barnesalmeboka266, 1.2

Gi oss dagleg brød

Salmenr og vers

S97 nr. 126, 3.3

Heilagt er ditt navn

Salmenr og vers

S97 nr. 126, 2.1

Stor er Herrens makt

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 203, 1.4

Nå er livet gjemt hos Gud. Vi overgir alt til ham

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 199, 5.1-2

Å, Gud, hør vår bønn

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 312, 1.1

Slik at din vilje skjer

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 158, 1.5

Takk, gode Gud, for hjem og brød

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 255, 1.1

Han som kan stormen binde og bryte bølgen blå

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 149, 1.5-6

På ham som evig eier den hele himlens borg

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 149, 1.3-4

Hvordan du best skal råde

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 149, 3.3

Han hører når vi ber

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 161, 1.2

Vi har en far i himmelen

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 161, 1.1

Fins ingenting han ikke kan

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 109, 1.3

Vår Frelser, du kan forlate verdens synder

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 299, 4.1-2

For helse, glede, daglig brød

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 256, 2.1