a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Herren er min hyrding

Aldri redd for mørkets makt!

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 162, 2.1

Tro at vi alltid er hos deg

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 136, 5.3

Vi ber deg: Vær du vår trøst

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 136, 3.4

Vis meg den rette veg

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 164, 1.6

Til den gode hyrdes favn

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 305, 1.4

Gud meg på vegen vara

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 194, 3.4

Herren vil vera meg nær

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 195, 5.3

For han er med meg gjennom alt det som skjer meg

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 116, omkved

Gud skal vi møte her, i hans hus igjen

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 288, 1.5-6

Herren er min hyrde

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 118, 1.1

Herren er min hyrde

Salmenr og vers

Kirkesangforlaget: Må korsets tre slå rot, X Herren er min hyrde

Herren er min hyrde

Salmenr og vers

Kirkeangforlaget: Ung2, Salme23

Du, bare du er vårt håp, vår trøst

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 141, 2.3

Så frykter jeg for ingenting

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 142, 2.4

Du lar meg hvile trygt

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 213, 1.2

Når dagen dør i vest

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 144, 3.2

Han gir meg stav i hånde

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 144, 4.5

Han gir meg trøst i sinn

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 144, 4.6

Om jeg i dype daler

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 144, 2.5

Jeg er i Herrens hender

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 144, 1.1

Jeg kan på bønnens vinge få kraft i Jesu navn

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 144, 1.7-8

Lukk meg i haven inn

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 197, 2.4

Lukk meg i himlen inn

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 197, 3.4

Jesus, vår Herre, hyrden er han

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 097, 4.1

Vår hyrde er med oss

Salmenr og vers

S97 nr. 080, 1.4

Aldri jeg alene er

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 178, 3.2

Jeg vet at du er nær

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 178, 3.4

Som ledet har min fot i dag

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 270, 1.6

Hjelp oss i dag å vandre på sannhets faste vei

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 249, 2.1-2

Før meg frem

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 148, 1.2

Han som er den gode hyrding

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 132, 2.1

Han som er den gode hyrding

Salmenr og vers

S97 nr. 071, 2.1

Vis meg, Herre, din vei

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 184, 1.1

Vår Hyrde, du vet at vi blant folk på jorden

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 299, 3.1