a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Jesus metter 5000, går på vann

Jeg er livets brød

Salmenr og vers

Kirkesangforlaget: Ung2, Jeg er livets brød

Dette er Guds gjerning at dere skal tro på den som har han utsendt.

Salmenr og vers

Kirkesangforlaget: Ung2, Dette er Guds gjerning

Fem små brød og to små fiskar

Salmenr og vers

S97 nr. 117, 1.1

Det ble nok til alle, de ble mette!

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 221, 2.7

To små fisker gav han bort og fem små brød

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 221, 2.6