a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Jesus som 12-åring i tempelet

Det templet han har sett

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 242, 2.4

Selv du ble til Herrens tempel, engang båret av din mor

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 178, 1.5-6