a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Jesus tek imot barna

Alle barn kan komme, slipp dem fram til meg

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 285, 1.1

Hver og en velsignes

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 285, 5.1

Barna kom til Jesus

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 222, 1.1

Han tar dem på fanget og velsigner dem

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 222, 4.3-4

Da sa noen store: "Dere er for små!"

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 222, 1.3-4

Det er jo for barna himmelriket er

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 222, 2.3-4

La dem være her

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 222, 2.2

På deira hovud la han velsignande si hand

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 223, 1.3-4

Dei bar fram born til Jesus

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 223, 1.1

Til meg skal borna koma

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 223, 2.1

For deira er Guds rike

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 223, 2.3

Ditt barn eg no vil vera

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 164, 1.1

Ingen er for små

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 150, 3.3

Venter på de små og tar i mot oss

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 317, 3.3

Du ser alle små

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 138, 1.4

Gå vekk, og send ungene hjem

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 224, 3.2

Hent barna og hindre dem ikke

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 224, 4.3

I glede velsignet ham dem

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 224, 5.2

For Guds rike hører dem til.

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 224, 4.4

Jesus husker alltid på sine små

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 122, 4.3-4

Jesus elsker alle barna

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 153, 1.1

Og om jeg liten er, har han meg kjær

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 123, 1.2

Guds rike er til for dem

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 318, 1.3

Guds rike er til for dem

Salmenr og vers

S97 nr. 162, omkved

La barna komme til meg og hindre dem ikke

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 318, 1.1-2

La barna komme til meg og hindre dem ikke

Salmenr og vers

S97 nr. 162, omkved

La de små barn komme til meg

Salmenr og vers

Kirkesangforlaget: Himmelriket ligner et sennepsfrø, La de små barn komme til meg

Dine hender la du kjærlig på de små

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 178, 1.1-2

Til deg skal barna gå

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 178, 1.4

Jesus sier: Kom til meg!

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 147, omkved

Og de tolv sa: "Nei, det tror vi knapt han vil!"

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 221, 1.4

Ikke stopp dem! Himmelriket er for dem

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 221, 1.6

Tok han oss på fanget, og så bad han

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 221, 1.7

La de små få komme!

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 221, 1.5