a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Juleevangeliet

I dag er det født dere en Frelser for dere, i Davids by

Salmenr og vers

Kirkesangforlaget: I Guds hus, I dag er det født

Ingen har et ledig rom

Salmenr og vers

Kirkesangforlaget: Skumring over Davidsbyen, Skumring over Davidsbyen 3.2

Barn Jesus i en krybbe lå

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 015,1.1

Hans pute her ble høy og strå

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 015, 1.3.

Et barn er født i Davids stad

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 015, 2.3

Fullsatt over alt

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 217, 5.3.

Der fødte hun et barn

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 217, 7.1.

Så måtte alle skynde seg

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 217, 3.1.

Til Davids stad var veien lang

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 217,4.3.

Englene sang en vise

Salmenr og vers

B217, 7.2.

Verdens Frelser var

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 217, 7.1.

Josef og Maria fra Nasaret de dro

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 217,4.1.

Josef og Maria fra Nasaret de dro

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 217,4.1.

Ville holde manntall

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 217, 1.2.

Skulle fødes på vår jord

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 043, 5.5.

Først for markens hyrder

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 193, 3.2. / Norsk salmebok nr. 56, 3.2

Oss er en evig Frelser født!

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 193, 3.6. / Norsk salmebok nr. 56, 3.6.

Englene sang den

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 193, 3.1. /Norsk salmebok nr. 56, 3.1

Maria møy, den reine, bar rosa til vår jord

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 016, 2.3. /Norsk salmebok nr. 38, 2.3.

No er det fødd ein Frelsar.

Salmenr og vers

Barnesalmeboka nr. 016,3.6./Norsk salmebok nr. 38

Forklares nå i englesang

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 017,4.4. /Norsk salmebok nr. 52, 4.4.

Hvor engler synger under sky

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 017,2.2. / Norsk salmebok nr. 52, 2.2.

Hvor hyrder hører nytt fra Gud

Salmenr og vers

Barndesalmeboka 017,2.2. / Norsk salmebok nr. 52, 2.2

I Betlehem er Kristus født

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 017, 5.1. / Norsk salmebok nr 52, 5.1

Men englane song der ute

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 018,2.3. / Norsk salmebok nr. 70, 2.3.

Der låg han med høy til pute

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 018, 3.1. / Norsk salmebok nr. 70, 3.1.

Som barn i en vesal stall

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 018. 2,4. /Norsk salmebok nr. 70, 2.4.

Hyrdingar, små englesong høyrer

Salmenr og vers

S97 004, 2.1.2

Ein englehær i heilagt skrud syng: Æra, æra vere Gud

Salmenr og vers

Kirkesangforlaget: Ung1, Du signa jol, velkomen ver

På leiet av strå

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 019, 1.4. / Norsk salmebok nr. 64, 1.4.

Det lille barn Jesus, vår Frelser

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 019, 1.2. / Norsk salmebok nr. 64, 1.2

En krybbe var vuggen

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 019,1.1. / Norsk salmebok nr. 64, 1.1.

Frelsaren er fødd i kveld

Salmenr og vers

Kirkesangforlaget: Ung1, Englar kved i høge kor 3.2

Oss er i dag en Frelser født

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 020, 6.3. /Norsk salmebok nr. 29, 6.3.

Hun la ham i et krybberom

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 020,3.1./ Norsk salmebok nr. 29, 3.1.

Et barn er født

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 020,1.1. /Norsk salmebok nr. 29, 1.1.

Et barn er oss født

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 021, omkved

Et lidet Barn saa lystelig er født for os paa jorden

Salmenr og vers

S97 nr. 005, 1.1.2.

Klårt di krubbe skina kan

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 003, 6.1./ Norsk salmebok nr. 1, 6.1.

For ham, vår frelser og vår venn

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 278, 3.5. / Norsk salmebok nr. 379 3.5

Englene har sagt det

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 022, 1.2.

Vi vil gå til Betlehem

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 022, 1.3.

Og er alle verdenes Frelser sann

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 004, 1.4. / Norsk salmebok nr. 5/6, 1.4.'

Bud om han som i krybben lå

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 023, 4.4. / Norsk salmebok nr 54/55, 4.4

Dengang Herren i krybben lå

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 023, 2.4. / Norsk salmebok nr. 54/55, 2.4.

Det er engler som hyrdene så

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 023, 2.3. / Norsk salmebok nr. 54/55, 2.3.

Engler synger om barnet

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 023, 3.3. / Norsk salmebok nr. 54/55, 3.3.

Lova Gud i det høgste

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 300, 2.2.

Gloria

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 301, 1.1.

Gloria in excelsis Deo

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 028,1.5.

Og på jorden fred blant alle

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 301, 2.3.

Og på jorden fred blant alle Herren elsker

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 301, 2.3-4.

Mens englehærer lovet Gud

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 025, 1.2/ S97 nr.006, 1.1

De fant Guds sønn i krybbens strå

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 025,3.1/ S97 nr. 006, 3.1

Til hyrder kom det bud

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 025, 1.1/ S97 nr. 006, 1.1.

Gudsbarnet ligg i ein ussel stall

Salmenr og vers

Kirkesangforlaget: I Guds hus, Gudsbarnet søv

Barnet frå himlen, til oss kom ned

Salmenr og vers

Kirkesangforlaget: I Guds hus, Gudsbarnet søv

Gloria in excelsis Deo

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 028, omkved

Se hvor gjeterflokken springer

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 028, 1.3.

Hør hvor englesangen klinger

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 028, 1.1.

Maria føder her.

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 026, 1.4.

Og engler sang så søtt

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 029, 1.4. / Norsk salmebok nr. 60/ 61, 1.4.

For da ble Jesus født

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 029,1.2. / Norsk salmebok nr. 60/61, 1.2

Han er Frelser min

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 030, 1.7. / Norsk salmebok nr. 30/31, 1.7

I stall og krybbe trang

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 030, 1.4. / Norsk salmebok nr. 31/32, 1.4.

Med Gudsbarnet i svøp

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 031, 2.2./ Norsk salmebok nr. 57, 2.2

Æren er Guds i det høye

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 031, 1.5. / Norsk salmebok nr. 57, 1.5

Frå eit barn i ein stall

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 098, 3.2.

Sova i ein stall

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 219, 1.4.

Til et barn i en stall

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 045, 1.3.

Der hun vandret trett imot Betlehem

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 048, 1.4.

Jesus, lysets Herre, kom

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 001, 2.4. / Norsk salmebok nr. 23, 2.4.

Ble Marias mor

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 033, 1.8.

Og Maria fødte Jesus Krist

Salmenr og vers

Barnesalemboka 033, 2.7.

Hvor var husrom?

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 033, 2.3.

Når Jesu krybbes minne

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 034, 2.7. /Norsk salmebok nr. 45, 2.7.

Englene synger høyt i kor

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 035, omkved

Og gjetergutta der omkring

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 036, 4.3.

I krubba låg en liten gutt

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 036, 4.1.

Skal fødes i en stall

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 007, 3.4. / Norsk salmebok nr. 25/26, 3.4.

Vi venter på det lille barn som i en krybbe lå

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 007, 1.4. / Norsk salmebok ne. 25/26, 1.4.

Og han som fødtes i en stall

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 037, 2.3. / S97 nr. 7, 2.3.

Om han som fødtes i en stall, vår Frelser

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 037, 2.3-4. /S97 nr. 7, 2.3-4

Som hyrder så

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 038, 4.2. / Norsk salmebok nr. 68, 4.2.

Natten fylles av englenes sang

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 024, 2.4.

Kristus, vår frelser, er født

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 024, 2.5.

Tenn lys for himmelkongen som gjeterflokken så

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 009, 4.6./ S97 002, 4.6-7.

Han skal frelse verden

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 218, 2.2(gjeterne)

Det gjemmer jeg i hjertet

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 218, 1.2(Maria)

Hyrder med bud om gutten min

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 218, 1.1(Josef)

Englene har sagt oss hvem denne gutten er

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 218, 1.2(gjeterne)

Vi fikk et gledens budskap

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 218, 2.1(gjeterne)

Vi gjette våre sauer

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 218, 1.1(gjeterne).

Kom en englehær

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 218, 1.1(gjeterne).

Og for den lange veien mot Betlehem

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 011, 2.4.

Vi tenner lys for barnet som skal fødes

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 011, 3.3.

Vi tenner lys for Frelseren i stallen

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 011, 4.3.

Ein krubbekarm hans seng

Salmenr og vers

Kirkesangforlaget: Ung1; Å Betlehem, du vesle by 2.6

Immanuel er fødd for deg

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 012, omkved. / Norsk salmebok nr. 3, omkved

Du, Barn, som lå i en krybbe

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 047, 4.1.