a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Lovsyng Gud

Alt som lever her på jord, priser deg

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 084, 3.3-4

Alt som lever her på jord, priser deg

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 084, 3.3-4

Alt som har ånde, skal love Herren

Salmenr og vers

S97 nr. 240

Og blås i trompeter

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 085, 3.1 / S97 nr. 089, 3.1

Kom, dans for vår Gud

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 085, 3.1 / S97 nr. 089, 3.1

All skapningen lover deg

Salmenr og vers

S97 nr. 034, 1.7

La hyllingsrop lyde for Herren, hele jorden

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 021, 2.1

Bryt ut i jubel og lovsang

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 021, 2.2

Evige Far, vi lovpriser deg

Salmenr og vers

S97 nr. 036, 1.3

Til hver tunge gir deg ære

Salmenr og vers

S97 nr. 038, 3.7

Hellig, hellig, hellig!

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 091, 1.1

Jord og hav og himmel, se alt skal prise deg

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 091, 4.2

Vår lovsang skal stige opp til deg

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 091, 1.2

Me ditt namn vil lova

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 094, 5.4

Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang

Salmenr og vers

S97 nr. 088, 1.1

La oss lovsynge Herren

Salmenr og vers

S97 nr. 090, 2.1

Med trommer

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 282, 3.1

Og gitar

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 282, 3.1

Og horn

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 282, 3.1

Laudate omnes gentes

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 154, 1.1

Lov ham med pauke og dans

Salmenr og vers

Kirkesangforlaget: Meg er gitt all makt, Lov ham med pauke og dans

Lovsyng Gud i hans helligdom

Salmenr og vers

S97 nr. 242, 1.1

Lovsyng ham i hans himmelborg

Salmenr og vers

S97 nr.242, 1.2

Lovsyng Herren! Han er nær

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 099, 1.1

Lovsyng Herren, gamle, unge

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 099, 1.5

Lovsyng vår Gud

Salmenr og vers

S97 nr. 043, 1.1

Lovsyng vår Herre

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 100, 1.1

Alt som har ånde opphøye hans store navns ære

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 100, 5.3-4

Psalter og harpe, gi klang

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 100, 1.6

Halleluja, vår Gud er stor!

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 103, 9.3

Lov hans navn

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 294, 1.6

Syng for Herren, alle fugler

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 105, 3.3

Syng for Herren, du Guds kirke!

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 105, 4.1

Syng for Herren, fjell og vidder

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 105, 3.1

Syng for Herren, hav som bruser

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 105, 2.1

Syng for Herren, høye himmel

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 105, 1.3

Syng for Herren, sol og måne

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 105, 1.1

Syng for Herren, trær og steiner

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 105, 2.3

Takk gode Gud, for alle ting

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 107, 1.1

Vi priser Gud i samstemt kor:

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 107, 8.2

Lova Gud

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 183, omkved

Lovsong er vårt svar

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 183, 1.4