a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Påskeforteljinga

Bli her og våk med meg

Salmenr og vers

S97 nr. 247

Da kom han på stranden

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 062, 1.3

Tro ikke at Jesus er død

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 062, 3.2

Åpnet den stengte graven

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 063, 1.7 / Norsk salmebok 187, 1.7.

Se, en engel kom

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 063, 1.6 / Norsk salmebok nr. 187, 1.6.

Se, Herren lever

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 063, 2.1 / Norsk salmebok 187, 2.1.

Getsemane, der du, vår Frelsar god

Salmenr og vers

S97 nr. 017, omkved

Det finst ein plass ved eit nattverdbord

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 313, 3.1 / S97 nr. 48, 3.1

Sitt eget liv han ga

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 242, 4.4

Han døydde

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 058, 3.1

Det ligg eit berg ved byens mur

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 058, 1.1

Han lever! Kristus lever!

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 064, 2.4 / Norsk salmebok nr. 193, 2.4.

Kvinner gikk til graven

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 064, 1.2 / Norsk salmebok nr. 193 1.2.

Livets brød

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 320, 4.3

Du stod opp fra graven

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 320, 3.2

Graven fant jeg tom, han var ikke der

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 065, 1.4 / Norsk salmebok nr 194, 1.4.

Han stod opp

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 065, 2.4 / Norsk salmebok nr. 194

Din velsignelse på jord blir til brød på vårt bord

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 087, 1.4 / S97 nr. 32, 1.4.

Et mitt brød, drikk min kalk

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 321, 1.1

Da åndet han ut

Salmenr og vers

Barnealmeboka 244, 9

Da han hang på korset

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 306, 2.6

Mot livsens helt, som ris or grav

Salmenr og vers

Kirkesangforlaget: Ung2, Guds kyrkje, Syng kring vide jord 2.1

Han er oppstanden

Salmenr og vers

Kirkesangforlaget: Ung 2, Han er oppstanden!

Gå og fortell at tom er hans grav

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 066, 4.1 / Norsk salmebok nr. 191

Han er oppstanden

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 066, 1.1 / Norsk salmebok nr. 191, 1.1

Engelen ropte: Frykt ikke mer!

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 066, 3.1 / Norsk Salmebok nr. 191, 3.1.

Han gav sitt liv på korsets tre

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 059, 3.4 / Norsk salmebok nr. 133, 3.4

Og skamslått under mengdens hån

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 059, 2.4 / Norsk salmebok nr. 133, 2.4

Der ble han tornekronet

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 059, 2.3 / Norsk salmebok nr. 133, 2.3

Med drakt så hvit som sne

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 067, 2.2

Han oppstod fra de døde

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 067, 1.1/4.1

Han oppstod fra de døde

Salmenr og vers

Kirkesangforlaget: Ung 2, Han oppstod fra de døde

Dens vakter slått til jord

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 067, 3.1

Det kors der hvor Frelseren led

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 243, 5.2

Du har hengt på korsets tre

Salmenr og vers

S97 nr. 020, 2.2

Jesus lever nå

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 152, 1.3

Herren gir seg selv til oss i brødet

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 322, 2.2

Herren gir sitt liv til oss i vinen

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 322, 3.2

Graven brast

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 068, 1.6 / Norsk salmebok nr. 179/180

Jesus lever

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 068, 1.1 / Norsk salmebok nr. 179/180, 1.1

Brød for vårt liv; et brød til liv for oss mennesker

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 097, 1.1

Oppstandelsen og det nye liv

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 097, 5.1

Syng om din levende Herre

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 291, 3.3 / S97 nr. 23, 3.3

Jesus stod opp igjen

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 291, omkved / S97 nr. 23, omkved

Kom, la oss samles ved Guds bord

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 292, 1.1 / S97 nr. 101, 1.1

Han blev hängd på korset

Salmenr og vers

S97 nr. 024, 2.1

Han stod upp en påskdag

Salmenr og vers

S97 nr. 024, 3.2

Krist stod opp av døde

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 069, 1.1 / Norsk salmebok 182/183 1.1

Kristus er oppstanden

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 070, omkved

Kront med klunger er

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 219, 6.1-2 / Norsk salmebok nr. 347, 6.1-2

Du døde for oss

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 323, 4.4

Du gir deg selv som mat for oss

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 323, 7.2

Du livets brød

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 323, 8.4

Du oppstod på den tredje dag

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 323, 5.2

Jesus, Guds Sønn, død på et kors

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 303, 2.1 / Norsk salmebok nr. 943

Jesus, du oppstod

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 248, 3.1 / S97 nr. 127, 3.1.

Når vi deler det brød som du oss gir

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 324, 1.1

Når vi drikker den vin som du oss gir

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 324, 2.1

Oppstått er Jesus

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 071, omkved

Tom er graven i klippen

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 071, 1.1

Berget skjelver

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 240, 3.2

Jesus dør på korset

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 240, 1.5-6

Redningsmannen er oppstanden

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 072, 2.1 / Norsk salmebok nr. 184 2.1

Redningsmannen er oppstanden

Salmenr og vers

Kirkesangforlaget: Striletonen vår Herre skapte, Påskemorgen slukker sorgen

Til Frelserens kors og pine

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 060, 3.2 / Norsk salmebok nr. 128, 3.2

Den korsfestede

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 181, 1.7 / Norsk salmebok 597, 1.7

Av graven stod han opp igjen

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 295, 1.5 / S97 nr. 105, 1.5

Og vinen er du nær

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 326, 3.4 / Norsk salmebok nr. 654, 3.4

I brødet som vi deler

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 326, 3.3 / Norsk salmebok 654, 3.3

Byrdene bar Jesus med sin klunger-krans

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 061, 2.1 / S97 nr. 021, 2.1-2

Vet du hvem som oppstod igjen?

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 108, 3.1

Kristi legeme er gitt for deg

Salmenr og vers

Kirkesangforlaget: Guds gjøgler; Vi deler vårt brød

Og forhenget revnet i templet

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 241, 7.1

Han sa at han kjente deg ikke

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 241, 3.3

Og presset den ned på ditt hode

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 241, 5.3

De flettet en krone av torner

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 241, 5.1

De kom med soldater

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 241, 2.1

De lo av deg

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 241, 4.3

De naglet deg fast til et korstre

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 241, 6.1

Hånte og slo deg

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 241, 4.3

Så bar de deg død til graven

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 241, 8.1

En natt i Getsemanehagen

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 241, 2.3

Ved Jesu dyre blod

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 327, 3.4 / Norsk salmebok nr. 658/659, 3.4

Ett felles brød vi deler

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 327, 2.1 / Norsk salmebok nr. 658/659

Vi skal feire hos deg i himlens hjem

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 327, 7.3-4 / Norsk salmebok nr. 658/659, 7.3-4

Han er ikke lenger i graven

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 073, 1.4 / Norsk salmebok nr. 189 1.4.

Han lever

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 073, 1.2 / Norsk salmebok nr: 189, 1.2.

Han oppstod og han lever

Salmenr og vers

S97 nr. 025, omkved

Jesus er oppstanden

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 080, 4.1 / Norsk salmebok nr. 229, 4.1.