a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Såra for brota våre

Du tok vår synd, vår død og dom

Salmenr og vers

S97 nr. 017, 2.3

Der Jesus for alle tålmodig led

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 242, 4.3

Ja, sone alle våre brot, det kunne berre han

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 058, 4.1

Om barnet, Guds Son, vår sonar

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 018, 5.3

Ved han som leid døden for meg

Salmenr og vers

S97 nr. 085, 1.6

Ditt blod for oss har runne

Salmenr og vers

Barnesalmeboka194, 9,2

Eg med mitt blod deg dyrt har løyst

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 194, 4.1

Straffen lå på deg

Salmenr og vers

S97 nr. 060, 1.7

Nå all vår nød og sorg er bøtt

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 020, 6.1

Som all synd for verdi ber

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 003, 3.2

Vår nød ved ham en ende får

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 004, 3.2

Og helbrede våre sår

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 306, 2. 5

Du har gitt ditt liv for meg

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 307, 2.2

Han ble såret for våre overtredelser

Salmenr og vers

Kirkesangforlaget: Ung2, Han ble såret for våre overtredelser

Frelse og fred ved Jesus vi fikk

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 066, 2.4

Gav det for oss og kjøpte oss fri

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 066, 4.3

Han gjorde det for oss

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 059, 3.5

Han vil bære bånd og lenke, så hans folk kan være fritt

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 052, 2.3 / Norsk salmebok nr 137, 2.3.

Han forsoner oss med Gud

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 095, 4.4

Hvem bar skyld og straff for meg?

Salmenr og vers

Barnesaleboka 095, 1.3

Hvem har dypt forbarmet seg?

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 095, 1.4

Gav for meg ditt liv og blod

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 172, 3.2

At for meg han hang på korset og et soningsoffer var

Salmenr og vers

S97 nr. 064, 2.3-4

Åpnet for alle livets port

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 291, 1.4

Nå sonet er vår brøde

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 069, 2.2

Og vann oss med si liding

Salmenr og vers

S97 nr. 067, 2.7

Vart ofra og evig tok synda vår bort

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 098, 4,3

Du døde for oss

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 323, 4.4

For alle, for oss

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 303, 2.2

Kristus har gjort vår grav til sin

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 199, 2.3

Ved korsets død og smerte, som han for oss har smakt

Salmenr og vers

S97 nr. 083, 3.7-8

Slettet ut er skyld og gjeld

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 157, 1.4

For syndene dine og mine

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 060, 3.4

Byrdene bar Jesus

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 061, 2.1 / S97 nr. 021, 2.1

Han tok mine synder

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 061, 2.3 / S97 nr. 021, 2.3

Vet du hvem som døde for meg?

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 108, 2.1

Han døde for å frelse

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 161, 3.3

At vi er frelst av nåde

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 327, 9.2