a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Sennepsfrøet

Himmelriket ligner et sennepsfrø

Salmenr og vers

Kirkesangforlaget: Himmelriket ligner et sennepsfrø, Himmelriket ligner et sennepsfrø

Guds rike er et frø

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 229, 2.2

Som snart skal bli et tre

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 229, 3.2