a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Skaping og syndefall

I begynnelsen skapte Gud himmel og jord

Salmenr og vers

Kirkesangforlaget: Himmelriket ligner et sennepsfrø, I begynnelsen

Alt er skapt av deg, å Gud

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 084, 1.1

Alt er skapt av deg, å Gud

Salmenr og vers

Kirkesangforlaget: I Guds hus, Alt er skapt av deg, o Gud

Fugl i skog

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 084, 1.4

Lys

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 084, 1.3

Blomst på mark og frukt på tre

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 084, 2.1

Har du skapt, og skapt det godt

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 084, 2.4

Sjø og land

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 084, 1.3

Fisk i vann

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 084, 1.4

Jorda var øde og tom

Salmenr og vers

Kirkesangforlaget: Så høg som himmelen er over jorda, Alt var godt

Ditt skaparverk, Herre

Salmenr og vers

S97 nr. 031, 1.1

For alt skulle vera fullkommeleg godt

Salmenr og vers

S97 nr. 031, 2.1

Som skapte alt som er

Salmenr og vers

S97 nr. 033, 1.6

Fader, du har skapt meg

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 088, 1.1

For solglans

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 278, 1.1

Fuglens sang

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 278, 1.7

Alle blomsters glød og prakt

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 278, 1.5

Skogen i dens grønne drakt

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 278, 1.6

For alt du skapte, alt vi ser

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 278, 2.1

Og slik fikk vi hviledag, hellig er den.

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 201, 8.3

Jeg ønsker en vakker natur.

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 201, 4.2

Jeg ønsker meg farger og lys.

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 201, 2.2

Jeg ønsker meg mennesker og dyr.

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 201, 7.2

Jeg ønsker meg mennesker og dyr.

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 201, 7.2

Jeg ønsker meg skyer og regn.

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 201, 3.2

Jeg ønsker meg stjerner og sol.

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 201, 5.2

Jeg ønsker små levende dyr.

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 201, 6.2

Fugl og dyr og fisk

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 202, 4.3

Først var jorden tom

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 202, 1.1

Mennesket ble til

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 202, 5.1

Da sa Gud: "Bli lys!"

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 202, 1.3

Opp av havet steg så det tørre land

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 202, 2.1-2

Stod det første tre

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 202, 3.2

Fugler

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 306, 1.4

Gud har laget hele jorden

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 306, 1.1

Han har óg skapt meg

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 306, 1.7

Blomster og trær

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 306, 1.4

Han skapte fisker

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 306, 1.3

Sol og stjerner

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 306, 1.2

Dyr

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 306, 1.4

Lyset og dagen vart skapt på hans ord

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 089, 2.3

Gud er vår Skapar

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 089, 3.3

Gud skapte jorda

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 089, 1.1

Gud skapte sola

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 089, 1.1

Natta då alle får blunde

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 089, 2.4

Og han skapte vannet

Salmenr og vers

S97 nr. 037, 1.1

Han skapte skogen

Salmenr og vers

S97 nr. 037, 1.1

Å kom, vår Skaper

Salmenr og vers

S97 nr. 037, 4.1

Hvem har skapt alle blomstene?

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 096, 1.1/S97 nr. 042, 1.1

Hvem har skapt alle fuglene?

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 096, 2.1

Hvem har skapt alle stjernene?

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 096, 3.1

Hvem har skapt både deg og meg?

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 096, 4.1

Jo, Gud i himmelen

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 096, 5.4

Måne og sol

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 303, 1.1

Blomster

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 303, 1.2

Himmel og jord

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 303, 1.3

Alt det vakre som han skapte

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 102, 1.3

Ja, Gud hadde laget hele verden

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 102, 3.3

På Herrens ord kjem lys og liv

Salmenr og vers

S97 nr. 045, 1.7

Han som skapte hav og jord

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 104, 1.2

Kalte oss av intet fram

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 294, 2.2

Alle stjerner han har tent

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 105, 1.2

Gud, som skapte sol og stjerna

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 250, 3.1

Kallar fram or mørkret ljos

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 250, 1.4

Som skapte lyset på sitt bud

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 107, 4.2

Takk, gode Gud, for alle ting

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 107, 1.1

Takk, gode Gud, for moder Jord

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 107, 5.1