a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Tilgi meg Gud

Förlåt mig alla synder

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 258, 2.1

Få leva blott av nåd

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 258, 1.8

Två mig i ditt blod

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 258, 2.2

Fyll oss med frimodig glede

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 297, 3.1

Tilgi at vi synder mot deg

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 297, 2.1

Kjære Gud, vi ber om nåde

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 297, 1.1