a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Velsigninga

Herre, velsign og bevar oss

Salmenr og vers

Kirkesangforlaget: Aftenbønn for syngende barn, Velsignelsen

Herren velsigne deg og bevare deg

Salmenr og vers

Kirkesangforlaget: Din er natten, nr 11

Velsign oss du Gud Fader

Salmenr og vers

Kirkesangforlaget: Guds gjøgler, Velsignelsen

Herren bevare deg

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 330, 1.2

Herren gir deg fred

Salmenr og vers

Barnesalemeboka 330, 1.3

Det er Guds fred jeg vil gi deg

Salmenr og vers

Barnesalmeboka187, 2.1

Kjære Gud, vi ber om nåde

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 297, 1.1

Skal du velsigne dem

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 318, 2.11

Guds fred

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 332, 2.1

Velsign oss, Gud Fader!

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 333, 1.1

Herren velsigne deg

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 330, 1.1