1

Lovsyng vår Herre

Salmenr. og vers:

Barnesalmeboka 100, 5.3-4

Bibelhenvisning:

Salme 150, 6

Bibelutdrag:

Alt som har ånde skal love Herren