1

Gudsbarnet søv

Salmenr. og vers:

Kirkesangforlaget: I Guds hus, Gudsbarnet søv

Bibelhenvisning:

Luk 2,7.