1

Hellig, hellig, hellig

Salmenr. og vers:

Barnesalmeboka 091, 1.1

Bibelhenvisning:

Salme 150, 1

Bibelutdrag:

Lovsyng Gud i hans helligdom