1

Hellig, hellig, hellig

Salmenr. og vers:

Kirkesangforlaget: Skumring over Davidsbyen, Hellig, hellig, hellig

Bibelhenvisning:

Jes 6,1

Bibelutdrag:

I det året da kong Ussia