1

Å kom, å kom, Imanuel

Salmenr. og vers:

Barnesalmeboka 012, omkved. / Norsk salmebok nr. 3, omkved

Bibelhenvisning:

Luk 2,11.

Bibelutdrag:

I dag er det født dere en frelser