1

Syng for Herren, hele verden

Salmeutdrag:

Lov hans navn

Salmenr. og vers:

Barnesalmeboka 294, 1.6

Bibelhenvisning:

Salme 150, 1

Bibelutdrag:

Lovsyng Gud