1

Lovsyng Gud i hans helligdom

Salmenr. og vers:

S97 nr. 242, 1.1

Bibelhenvisning:

Salme 150, 1

Bibelutdrag:

Lovsyng Gud i hans helligdom