1

Lovsyng Herren! Han er nær

Salmenr. og vers:

Barnesalmeboka 099, 1.5

Bibelhenvisning:

Salme 150, 6

Bibelutdrag:

Alt som har ånde skal love Herren