1

Lovsyng Herren! Han er nær

Salmenr. og vers:

Barnesalmeboka 099, 1.1

Bibelhenvisning:

Salme 150, 1

Bibelutdrag:

Lovsyng Gud