1

Lovsyng vår Herre

Salmeutdrag:

Lovsyng vår Herre

Salmenr. og vers:

Barnesalmeboka 100, 1.1

Bibelhenvisning:

Salme 150, 1

Bibelutdrag:

Lovsyng Gud