1

Her går en trofast gjeter

Salmenr. og vers:

Barnesalmeboka 232, 1.3

Bibelhenvisning:

Luk 15,4

Bibelutdrag:

Dersom en av dere eier hundre sauer og mister én