1

Hør hvor englesangen klinger

Salmenr. og vers:

Barnesalmeboka 028, 1.3.

Bibelhenvisning:

Luk 2,16.

Bibelutdrag:

Og de skyndte seg av sted