1

Takk, gode Gud, for alle ting

Salmenr. og vers:

Barnesalmeboka 107, 1.1

Bibelhenvisning:

Salme 150, 2

Bibelutdrag:

Lov ham for hans mektige verk