1

Takk, gode Gud, for alle ting

Salmenr. og vers:

Barnesalmeboka 107, 8.2

Bibelhenvisning:

Salme 150, 6

Bibelutdrag:

Alt som har ånde skal love Herren