a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Enheter tagget med BARNESALMEBOKA

Mange skal følge etter deg

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 204, 3.2

Alle barn kan komme, slipp dem fram til meg

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 285, 1.1

Hver og en velsignes

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 285, 5.1

Alt blir så trygt når bare du holder i hendene mine

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 135, 3,4-6

Med et Fadervår i pakt

Salmenr og vers

Barnesalmeboka162, 2.3

Aldri redd for mørkets makt!

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 162, 2.1

Tro at vi alltid er hos deg

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 136, 5.3

Alt er skapt av deg, å Gud

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 084, 1.1

Fugl i skog

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 084, 1.4

Lys

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 084, 1.3

Alt som lever her på jord, priser deg

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 084, 3.3-4

Alt som lever her på jord, priser deg

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 084, 3.3-4

Blomst på mark og frukt på tre

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 084, 2.1

Har du skapt, og skapt det godt

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 084, 2.4

Sjø og land

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 084, 1.3

Fisk i vann

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 084, 1.4

Alt står i Guds faderhånd

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 110, 1.1

Av Guds nåde, til Guds ære

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 110, 1.3

Hva han vil, det gjør hans ånd

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 110, 1.2

Barn Jesus i en krybbe lå

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 015,1.1

Hans pute her ble høy og strå

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 015, 1.3.

Et barn er født i Davids stad

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 015, 2.3

Barna kom til Jesus

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 222, 1.1

Han tar dem på fanget og velsigner dem

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 222, 4.3-4

Da sa noen store: "Dere er for små!"

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 222, 1.3-4

Det er jo for barna himmelriket er

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 222, 2.3-4

La dem være her

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 222, 2.2

Förlåt mig alla synder

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 258, 2.1

Få leva blott av nåd

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 258, 1.8

Två mig i ditt blod

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 258, 2.2

Og blås i trompeter

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 085, 3.1 / S97 nr. 089, 3.1

Kom, dans for vår Gud

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 085, 3.1 / S97 nr. 089, 3.1

Fullsatt over alt

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 217, 5.3.

Der fødte hun et barn

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 217, 7.1.

Så måtte alle skynde seg

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 217, 3.1.

Til Davids stad var veien lang

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 217,4.3.

Englene sang en vise

Salmenr og vers

B217, 7.2.

Verdens Frelser var

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 217, 7.1.

Josef og Maria fra Nasaret de dro

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 217,4.1.

Josef og Maria fra Nasaret de dro

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 217,4.1.

Ville holde manntall

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 217, 1.2.

Da kom han på stranden

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 062, 1.3

Tro ikke at Jesus er død

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 062, 3.2

Åpnet den stengte graven

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 063, 1.7 / Norsk salmebok 187, 1.7.

Se, en engel kom

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 063, 1.6 / Norsk salmebok nr. 187, 1.6.

Se, Herren lever

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 063, 2.1 / Norsk salmebok 187, 2.1.

På deira hovud la han velsignande si hand

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 223, 1.3-4

Dei bar fram born til Jesus

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 223, 1.1

Det var den dag eg døyptest

Salmenr og vers

Barnesaslmeboka 223, 3.3

Til meg skal borna koma

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 223, 2.1

Skulle fødes på vår jord

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 043, 5.5.

Først for markens hyrder

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 193, 3.2. / Norsk salmebok nr. 56, 3.2

Oss er en evig Frelser født!

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 193, 3.6. / Norsk salmebok nr. 56, 3.6.

Englene sang den

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 193, 3.1. /Norsk salmebok nr. 56, 3.1

Gud gi oss daglig føde

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 276, 4.3

Den dagen eg døyptest

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 313, 1.3

Det finst ein plass ved eit nattverdbord

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 313, 3.1 / S97 nr. 48, 3.1

Der Jesus for alle tålmodig led

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 242, 4.3

Sitt eget liv han ga

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 242, 4.4

Det templet han har sett

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 242, 2.4

Maria møy, den reine, bar rosa til vår jord

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 016, 2.3. /Norsk salmebok nr. 38, 2.3.

No er det fødd ein Frelsar.

Salmenr og vers

Barnesalmeboka nr. 016,3.6./Norsk salmebok nr. 38

Forklares nå i englesang

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 017,4.4. /Norsk salmebok nr. 52, 4.4.

Hvor engler synger under sky

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 017,2.2. / Norsk salmebok nr. 52, 2.2.

Hvor hyrder hører nytt fra Gud

Salmenr og vers

Barndesalmeboka 017,2.2. / Norsk salmebok nr. 52, 2.2

I Betlehem er Kristus født

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 017, 5.1. / Norsk salmebok nr 52, 5.1

Han er så trett og sulten

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 234, 1.3

Han føler seg skamfull nå

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 234, 1.4

Og festen blir glad og fin

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 234, 3.5

Og gjøkalven slaktes til fest

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 234, 3.3

Og gutten får ring på sin finger

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 234, 3.1

Han løper så fort han kan

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 234, 2.2

Og kles i en drakt så fin

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 234, 3.2

Og omfavner ham som kommer

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 234, 2,3

Den bortkomne! Her er han!

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 234, 2.5

En bortkommen sønn det er

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 234, 1.2

Han døydde

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 058, 3.1

Det ligg eit berg ved byens mur

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 058, 1.1

Ja, sone alle våre brot, det kunne berre han

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 058, 4.1

Men englane song der ute

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 018,2.3. / Norsk salmebok nr. 70, 2.3.

Om barnet, Guds Son, vår sonar

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 018, 5.3

Der låg han med høy til pute

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 018, 3.1. / Norsk salmebok nr. 70, 3.1.

Som barn i en vesal stall

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 018. 2,4. /Norsk salmebok nr. 70, 2.4.

Nå er Guds Ånd oss sendt

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 314, 5.2

Barnet får del i Guds rike

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 314, 3.3

Det skjer et under i dåpen

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 314, 4.1/S97 nr. 093, 4.1

Det skjer et under i verden

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 314, 1.1

På reise fra et annet land

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 231, 3.4

Han lever! Kristus lever!

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 064, 2.4 / Norsk salmebok nr. 193, 2.4.

Han selv er verdens lys

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 064, 4.2

Kvinner gikk til graven

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 064, 1.2 / Norsk salmebok nr. 193 1.2.

Gitt oss av nåde til glede og fred

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 286, 1.2

Livets brød

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 320, 4.3

Du stod opp fra graven

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 320, 3.2

Graven fant jeg tom, han var ikke der

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 065, 1.4 / Norsk salmebok nr 194, 1.4.

Han stod opp

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 065, 2.4 / Norsk salmebok nr. 194

Din vilje vil eg gjera, lær meg ditt ord og bod

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 164, 1.3-4

Vis meg den rette veg

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 164, 1.6

Du ble døpt i vann og Ånden

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 137, 3.1

Du ble døpt til liv med Gud

Salmenr og vers

Barnesalmeboka 137, 3.2