1. HVEM ER FORSIKRET
Forsikringen gjelder alle kormedlemmer, tillitsvalgte og dirigenter i kor som har inngått avtale om forsikring gjennom Ung kirkesang. Når et kor gjør avtale om forsikring må alle medlemmer telle med.

2. HVOR OG NÅR GJELDER FORSIKRINGEN
Verdisak- og ulykkesforsikring for medlemmer gjelder i hele verden, til, fra og under enhver øvelse eller konsert i regi av kor, krets eller forbund.
For koret gjelder verdisakforsikringen på fast øvings- og lagerlokale heltid.

3. ULYKKESDØDSFALL - 50 000 KRONER
Utbetales ved den forsikredes død i samsvarmed vilkår for ulykkesforsikring.

4. INVALIDITETSERSTATNING - 500 000 KRONER

Den avtalte forsikringssummen utbetales ved 100 % varig medisinsk invaliditet. Lavere invaliditetsgrad gir en tilsvarende lavere erstatning i forhold til forsikringssummen. Invaliditetsgrad under 5 prosent gir ikke erstatning.

5. BEHANDLINGSUTGIFTER - 25 000 KRONER
Dekker medisinsk behandling av en ulykkesskade i inntil 2 år regnet fra den dagen skaden skjedde.

6. VERDISAKFORSIKRING - 10 000 KRONER PER MEDLEM
Forsikringen dekker korets eiendeler som medlemmet har fått utlevert eller befinner seg på korets faste øvings- eller lagerlokale. Korets eiendeler er forsikret for 10 000 kroner multiplisert med antall medlemmer – maksimalt 200 000 kroner. Et kor med f.eks. 15 innmeldte medlemmer vil ha en øvre forsikringssum på 150 000 kroner.
Når kormedlemmene er på øvelse, konsert eller reise vil forsikringen også kunne dekke private eiendeler som ikke er dekket på annen måte.

7. BUNAD MED UTSTYR - 50 000 KRONER PER MEDLEM
Medlemmene kan nå tegne bunadsforsikring med verdisaksvillkår. Fra kroner 210,- pr år
8. EGENANDEL
Det trekkes en egenandel på kr 1.000,- pr skadetilfelle.

9. ÅRSPREMIE
Årspremie til If per medlem kr 35,-

For skademeldingsskjema, klikk her...

Forsikringsvillkår fra If

Ta kontakt med Ung kirkesang for å få avtalenummer

For kjøp av forsikring eller ytterligere informasjon - ta kontakt med Ung kirkesang på tlf. 37 27 18 17 eller send e-post til Nils Hidle