Randi Margrethe Clausen Aarflot

Ønsker du å drøfte vokalpedagogiske temaer?

Har du spørsmål som babysang, eller småbarnssang? 

Trenger du tips om relevant faglitteratur for kordirigenter? 

Ta kontakt med Randi på e-post, eller telefon, så vil hun kunne hjelpe deg. 

 

1. HVEM ER FORSIKRET
Forsikringen gjelder alle kormedlemmer, tillitsvalgte og dirigenter i kor som har inngått avtale om forsikring gjennom Ung kirkesang. Når et kor gjør avtale om forsikring må alle medlemmer telle med.

2. HVOR OG NÅR GJELDER FORSIKRINGEN
Verdisak- og ulykkesforsikring for medlemmer gjelder i hele verden, til, fra og under enhver øvelse eller konsert i regi av kor, krets eller forbund.
For koret gjelder verdisakforsikringen på fast øvings- og lagerlokale heltid.

3. ULYKKESDØDSFALL - 50 000 KRONER
Utbetales ved den forsikredes død i samsvarmed vilkår for ulykkesforsikring.

4. INVALIDITETSERSTATNING - 500 000 KRONER

Den avtalte forsikringssummen utbetales ved 100 % varig medisinsk invaliditet. Lavere invaliditetsgrad gir en tilsvarende lavere erstatning i forhold til forsikringssummen. Invaliditetsgrad under 5 prosent gir ikke erstatning.

5. BEHANDLINGSUTGIFTER - 25 000 KRONER
Dekker medisinsk behandling av en ulykkesskade i inntil 2 år regnet fra den dagen skaden skjedde.

6. VERDISAKFORSIKRING - 5 000 KRONER PER MEDLEM
Forsikringen dekker korets eiendeler som medlemmet har fått utlevert eller befinner seg på korets faste øvings- eller lagerlokale. Korets eiendeler er forsikret for 5 000 kroner multiplisert med antall medlemmer – maksimalt 100 000 kroner. Et kor med f.eks. 15 innmeldte medlemmer vil ha en øvre forsikringssum på 75 000 kroner.
Når kormedlemmene er på øvelse, konsert eller reise vil forsikringen også kunne dekke private eiendeler som ikke er dekket på annen måte.

7. EGENANDEL
Det trekkes en egenandel på kr 1.000,- pr skadetilfelle.

8. ÅRSPREMIE
Årspremie til If per medlem kr 35,-

For skademeldingsskjema, klikk her...

Ta kontakt med Ung kirkesang for å få avtalenummer

For kjøp av forsikring eller ytterligere informasjon - ta kontakt med Ung kirkesang på tlf. 37 27 18 17 eller send e-post til Nils Hidle

Vedtekter:

  • Vedteken på Landsmøte 31. august 1997
  • Endringer frå Landsmøte 18. april 1999, 22. april 2001, 17. april 2005, 21. april 2007, 18. april 2009 og 22. april 2013, 22.april 2017.

pdf-ikonVedtekter for UK, Last ned / les

Årshjulet viser frister for diverse aktiviteter gjennom ett helt år.

(Klikk på bildet for visning i full størrelse)

 

Bodø Domkirkes Ungdomskor www.ungdomskoret.no
Bodø Domkirkes sangskole www.sangskola.no
Korskulen i Bø www.korskulen.no
Cantus Aeterna www.cantusaeterna.com
Concord    concord.asane.no
Korene i Dolstad www.vefsn.kirken.no
Domkirken Musikk www.domkirken-musikk.no
Kor-90 www.kor-90.com
Lillesang, Korene i Lillesand www.lillesang.no
Lillestrøm kirkes barnekor www.barnekoret.no
Nidarosdomens Guttekor www.nidarosdomensguttekor.no
Nidarosdomens Jentekor www.nidarosdomensjentekor.no
Kirkens Korskole Nøtterøy www.korskolen.no
Oslo Domkirkes Guttekor www.oslodomkirkesguttekor.no
Spjelkavik kyrkjes Barne- og Ungdomskor www.kirken-aalesund.no/spjelkavik/barne%20og%20ungdomskor.htm
Stavanger Domkirkes Guttekor www.guttekor.com
Stavanger Domkirkes Pikekor www.pikekoret.no
Steinkjer Guttekor www.steinkjerguttekor.no
Tønsberg Domkirkes Jentekor www.jentekoret.com
Ullensvang Barne- og Ungdomskor http://www.ullensvang.herad.no/kyrkja/
Vanse Guttekor http://www.listamenighet.no/art32.php
Vestby Barnekor www.freewebs.com/vestby-barnekor
Via Vitae viavitae.no
Uranienborg vokalensemble www.uravok.no
   

(NB! Lenker til ikke fungerende hjemmesider er de-aktivert)